“ตัวแทนศูนย์บริการ” ของ โพลีตรอน (ประเทศไทย)

กลาง

ร้านกฤติกร เซอร์วิส

2 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 57/1 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-8866542

บริษัท สมชายอีเลคทรอนิคส์ จำกัด

331/1 ปากซอยอินทามระ 55 ถนนสุทธิสาร เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-276-7630, 02-693-6460

บริษัท สมชายอีเลคทรอนิคส์ จำกัด

33/17 ทางเข้าห้างดีเซมเบอร์ ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-704-4657, 02-375-6820

บ.ช็อป เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จก.

112/75 ซ.เรวดี ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-951-4849

ประกอบกิจ อีเลคโทรนิคส์

49/14 ม.4 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร. 02-926-6769

บริษัท สมชายอีเลคทรอนิคส์ จำกัด

299  ถนน รังสิต-องครักษ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จำหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 02-996-5301-2, 02-996-5302

บริษัท สมชายอีเลคทรอนิคส์ จำกัด

119/82 หมู่ 14 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร. 02-818-0060, 02-818-0061

บริษัท ทัพพ์นันท์ จำกัด

13/5 หมู่ 4 ซอยอนามัยงามเจริญ ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02-405-4702-3, 084-4965565

ร้าน SP ELECTRIC

199/5 ถ. 25มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 084-366-4428

เอ็น ที เอส อิเล็คทริค

18/21 ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร. 035-503356, 035-502291

ร้านปราโมทย์

43/7 หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี 61140 โทร. 056-539607,089-8601924

ร้านซันอิเล็กทริก

160/84 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทร. 056-041-200

ร้านสุชาติ วีดีโอ-โทรทัศน์

222/1 ถ.ชัยณรงค์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร. 056-420482

ร้านสัจจะอีเล็คโทรนิคส์

234/4-5 ถ.สวรรค์วิธี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร. 056-221-491

 

 

 

ตะวันออก

ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

 

ตะวันตก

เหนือ

ใต้

 

 

 

 

LINE

FB Messenger

Email…………….

Phone………………..

Please be advise that our business hours are Monday to Friday 8:30-17.30. Your inquiries will be experiencing a little delay on holidays.